Зміна метафори

Дня глибшого розуміння біблійного тексту можна використати метод метафори.

Допоміжні матеріали: картка з метафорою, фломастери, ватман, клей.

Організація праці. Катехит ділить учнів на групи по 3—5 осіб і формулює перше завдання: розкрити суть метафори, і зачитує її.

Праця в малих групах. Учасники у групах розкривають суть метафори.

Організація праці. Друге завдання: пошук нових метафор (чи порівнянь), які відповідають суті першої незакінченої метафори.

Праця в малих групах. Учасники формулюють нові закінчення метафори, записуючи усі пропозиції.

Організація праці. Третє завдання: вибрати одну метафору, яка найкраще відображає її суть.

Праця в малих групах. Учасники вибирають одну метафору і підкреслюють її.

Праця на загальному форумі. Представники груп зачитують метафору і її суть, потім нові метафори і на закінчення одну метафору, яку група вибрала як найкращу. Картки з метафорами приклеюють на автман і прикріплюють до дошки.

Підсумок. Катехит підсумовує зібраний матеріал і може запро­понувати своє закінчення метафори.

Примітка: Для даного методу можемо використовувати різні метафори з біблійних текстів. Наприклад: “Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг” (Іс. 1, 18).

З практичного досвіду

Заняття проводилось у 4-особових групах над фрагментом книги пророка Ісаї: “Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг” (Іс. 1, 18). Групи користуються спеціальним формуляром. Зав­данням групи є, по-перше: розкриття змісту наведеної думки; по-друге: віднайдення нових метафор, тобто закінчення речень за допомогою порівнянь.

Групи працювали 8—10 хв. Всі групи починали презентацію на форумі від розуміння змісту метафори із книги пророка Ісаї. Потім — читали свої порівняння.

Ось приклади розкриття змісту первинної метафори:
...навіть найтяжчі гріхи будуть нам відпущені.
...ласка Божа відновить наші душі і вчинить їх чистими і не­винними.

Деякі нові метафори були дійсно цікаві, наприклад:
• Коли б гріхи ваші були, як багряниця... ув’язнення стане, як воля;
• ...перець гіркий, як мед, смакувати будете;
...ненастроєна скрипка чудовою гармонією забринить.

Думаю, що молодь вдало з’ясувала суть вислову пророка Ісаї, і видно, що текст їх глибоко торкнув, дуже зріло підійшли до виконання свого завдання.

Назад

ОднаКнопка