Структура занять з використанням активних методів

Структура занять з використанням активних методів містить у собі три елементи: вступ — активність — закінчення, або підсумок. Усі ці три елементи між собою органічно пов’язані і, таким чином, створюють цілісність. Виконання одного елементу відбувається тільки в контексті двох інших. Без контексту вступу та закінчення сама активність є ізольованою і беззмістовною.

Подаємо таблицю, яка представляє структуру таких занять.

В С Т У П

А

К

Т

И

В

Н

І

С

Т

Ь

  Активність провідника Активність учасника
Організація праці

1. Створення груп.
2. Постановка завдання.
3. Зачитування тексту на форум.
4. Повторення завдання.
5. Послідовність виконання завдання (інструкція).
6. Час, відведений на працю учнів.
7. Допоміжні матеріали.

 
Праця в малих групах Активна присутність при праці в групах.

8. Зачитування тесту в групі.
9. Праця скерована на конкретний результат.

Праця на загальному форумі 10. Інструкція способу презентації праці. 11. Презентація результатів праці.
П І Д С У М О К

Вся активність, як учасників так і провідників, полягає у послідовності завдань, які мають бути виразно і конкретно поставлені і дотримані при виконанні. Перехід від активності провідника до активності учасника повинен бути плавним та створювати цілісність.


ВСТУП

Вступ — це окрема частина заняття, своєрідний пролог. Провідник подає учасникам інформацію, потрібну для подальшої праці, створює проблематичну ситуацію, зацікавлює учасників. Цієї інформації має бути стільки, скільки потрібно для приготування учасників до активності та самостійних пошуків, але не більше.


АКТИВНІСТЬ

Активність — це праця учасників над поставленим завданням, яка скерована на конкретний результат: малюнок, сценку, усну чи письмову відповідь. Її можна поділити на три етапи:

Організація праці. На першому етапі провідник творить малі групи і ставить перед ними завдання. Зачитує текст, акцентуючи на слуханні його у контексті завдання. Згодом повторює завдання, щоб закріпити його в пам’яті учасників, та подає інструкцію (метод) для подальшої праці.
(Увага! Кожне наступне завдання подається тільки після виконання попереднього).

Після цього провідник визначає орієнтовний час праці та надає необхідні допоміжні матеріали. Найкраще покласти їх посеред зали, звідки їх могли б узяти представники груп.

Праця в малих групах. У групах учасники зачитують поданий текст. Їхня подальша праця скерована на конкретний результат, який згодом презентується на загальному форумі. Результатом праці, в залежності від методу, можуть бути плакати, пісенні, драматичні, усні чи письмові відповіді.

Праця на загальному форумі. На початку провідник подає інструкції щодо способу представлення результатів праці груп. Після цього кожна група презентує свою роботу.


• ПІДСУМОК

Підсумок — це виразно виділена думка, що є центральною, провідною для всього заняття. Цією думкою провідник завершує цілу працю, враховуючи результати робіт учасників. Це кульмінаційна точка загаль­ної послідовності. Якщо підсумок зроблений добре, то він надає сенсу цілісності, спонукує учасників до глибшого розуміння даної дійсності.

Підсумок можна поділити на: властиво підсумок і несподіванку. У першому провідник коротко збирає, систематизує, впорядковує те, що учасники напрацювали та впроваджує імпульс до дальших індивідуаль­них пошуків. У другому — представляє стислу і влучну думку, якої учасники не сподівалися. Вона має спонукувати учасників до глибших роздумів над темою.

Назад

ОднаКнопка