Складанка

Суть методу полягає у складанні цілісного тексту з карток, які містять у собі окремі слова або звороти. Для праці потрібні чисті картки, на яких можна розписати вибраний текст. Величина тексту або вибраних частин, кількість карток, повинні бути достосовані до можливостей групи. На картках можуть бути як окремі слова, так і цілі звороти. Також потрібна картка, на якій є певний текст, що його група має скласти. Метод покажемо на прикладі праці над тематикою “Примирення Бога з людиною в Біблії”.

Вступ. Катехит звертається до Святого Письма і подає приклади, в яких показано примирення Бога з людиною. Ставить запитання: “Що є суттю цього примирення?”

Організація праці. Учасники творять групи по 4—5 осіб. Катехит роздає кожній групі картки з окремими словами з біблійних текстів, які говорять про примирення (напр., Бут. 9, 11—13; Вих. 6, 5—7; Вих. 19, 4—6; Іс. 54, 10; Єр. 31,31—33; Лк. 22, 19—20).

Праця в малих групах. Групи складають з фрагментів цілий текст. Порівнюють свій варіант з біблійним текстом і, в разі потреби, виправляють.

• Праця на загальному форумі. Катехит запрошує групи пройтися по кімнаті і переглянути тексти, складені іншими групами.

• Організація праці. Катехит ставить перед групами друге завдання: Що є суттю примирення у світлі цього біблійного фрагменту?

Праця на загальному форумі. Представники груп читають голосно “свій” біблійний фрагмент і представляють свої напрацювання. Їх варто записати на великому аркуші паперу, розташованому в центрі кімнати.

Підсумок. Катехит підкреслює, що тема про примирення зустрічається у Святому Письмі дуже часто. Також акцентує на думці, що саме в часі терпіння кожен з нас входить в особисте примирення з Богом.

Назад

ОднаКнопка