Щеплення

Цей метод складається з двох етапів. Першим завданням учасників є застановитися над труднощами, терпіннями, спокусами, а потім знайти відповідні фрагменти зі Святого Письма, котрі будуть наче щепленням проти даних труднощів, терпінь, спокус. Зразком для такої структури праці може бути опис спокус Ісуса у пустині (Мт. 4, 1—11).  На кожну із спокус Ісус відповідає, цитуючи Боже Слово, написане в книзі Второзаконня.

Допоміжні матеріали: картки для запису спокус (можуть бути, напр.., білого кольору) і картки для запису щеплень від спокус (напр., зеленого кольору).

Вступ. Катехит розповідає про переслідування християн за па­нування імператора Нерона і наводить декілька вчинків римських во­лодарів.

Організація праці. Катехит ділить учасників на групи по 5—6 осіб. Ставить перед групами завдання застановитися над питанням: “Які
спокуси могли мати перші християни в часі переслідування?”
Кожна група повинна назвати три можливі спокуси і записати їх по одній на трьох білих картках. Час праці — 10 хв.

• Праця в малих групах. Учні обговорюють питання і записують спокуси, на які наражались християни, переслідувані імператором Нероном.

• Організація праці. Катехит ставить перед групами друге зав­дання: “Які біблійні тексти ми можемо вважати як ліки від перечислених вище спокус? Які слова зі Святого Письма могли бути для перших християн допомогою в час боротьби і випробування?” Відповіді на поставлені запитання записуються по одній на зелених картках, відповідно до кожної спокуси. Час на виконання цього завдання — 15 хв. Катехит інформує, що тепер всі картки потрібно буде приклеїти на великому аркуші паперу попарно — спокуси і ліки від них.

• Праця в малих групах. Учасники пригадують біблійні фрагменти, які є ліком від перечислених ними спокус.

Праця на загальному форумі. Представники груп по черзі читають спокуси і ліки від них. Після презентації своїх карток, представник груп приклеюють їх на великий аркуш паперу і прикріплюють на дошці

Підсумок. Катехит може провести паралель між переслідуванням перших християн і спокусами Ісуса. Звертає увагу на роль Божого Слова в боротьбі і перемозі над спокусами. Також можна вказати, що на цю проблему відповідають пізніші послання Нового Завіту (особливо Послання ап. Петра; книга Одкровення). Варто зачитати кілька фрагментів з тих книг, напр., 1 Петра 3, 13—18; 1 Петра 4, 13—16.

Назад

ОднаКнопка