Прикмети подружньої любові

Методи “Складанка”, “Щеплення”

Перший етап праці полягає на представленні в графічний спосіб (як плакат) речення, складеного з окремих слів: “Подружня любов / є / особлива, / плідна, / людяна, / вірна”.

Організація праці. Катехит ділить учасників на 6 груп. Кожна група має за допомогою кольорових олівців зобразити зміст раніше складеного речення.

Праця у малих групах. Усю увагу, однак, учні скеровують не на сам малюнок, а лише на правильне передання малюнком змісту речення. На цю працю дається 10 хв. Після цього приклеюють роботи на великий аркуш паперу. Під час праці може звучати музика.

Організація праці. Для виконання наступного завдання катехит ділить учасників на 4 групи і кожній дає для опрацювання одну з прикмет християнського подружжя.

Праця у малих групах Члени кожної групи застановляються і спільно пишуть визначення даної прикмети. Під час праці може звучати музика.

• Праця на загальному форумі. Групи зачитують визначення даної їм прикмети.

• Організація праці. Після презентації праці кожна група отримує по картці, на якій повинна написати 3 загрози даним прикметам. На це дається 5 хв. Наступним завданням є віднайти у Святому Письмі відповідні цитати, які були б ліком від даної загрози, і записати на окремих картках. Час праці — 15 хв.

• Праця на загальному форумі. Учасники зачитують загрози подружній любові і цитати із Святого Письма як ліки від цих загроз.

Подаємо приклади праці:

ЗАГРОЗИ НА ЛЮБОВ: ЩЕПЛЕННЯ:

особливу
 
подружня невірність Див. Мт. 5, 27
дезінтеграція родини “Що Бог злучив, людина хай не розлучає” (Див. Мт. 19, 6)
акцентування любові на дитині “Покине батька й матір і з’єднається зі своєю дружиною”
(Див. Мт. 19, 5; Еф. 5, 31)

плідну
 
свідома бездітність “Будьте плідні і множтеся і наповняйте землю...” (Бут. 1, 28)
недбайливість про духовний розвиток родини Лк. 2, 51-52; Еф. 6, 1—9

вірну
 
захоплення особами протилежної статі “...кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням...” (Див. Мт. 5, 28)
брак прощення Див. Мт. 18, 21—22
цікавість Див. Мт. 5, 29

людяну
 
егоїзм “Любіть один одного так, як Я вас полюбив” (Див. Йо. 15, 12)
споживацтво “Не турбуйтеся надміру про турботи” (Див. Мт. 6, 25—34)
насилля Див. Еф. 5, 25—33

Картки попарно (загрози і щеплення) наклеюються на великий папе­ровий аркуш. Тоді можна провести дискусію.

Підсумок. Виявляється, що є багато загроз подружній любові, і дуже важливо не піддатися спокусам!

Урок завершуємо молитвою за християнські подружжя.

Назад

ОднаКнопка