II. МЕТОДИ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Незакінчене речення

Суть методу полягає у спільному пошуку закінчення речення, пода­ного з Біблії, чи іншого тематичного тексту.

Найкраще підходять тут тексти з книги Приповідок, які закінчуються порівняннями.

На початку варто провести бесіду з дітьми про виникнення приказок і їх вплив на вчинки людей. Слова Святого Письма є для нас взірцем по­ведінки у щоденному житті. Показуємо дітям книгу Приповідок і про­понуємо закінчити речення з цієї книги, виписані на окремій картці, копію якої отримує кожна група.

• Допоміжні матеріали: тексти незакінчених речень, ручки, клей, великі аркуші паперу.

• Організація праці. Катехит ділить учасників на групи по 3—5 чоловік і формулює завдання: закінчити приповідку, яка зазначена на картці. Важливо знайти власне порівняння. Зачитує текст і пояснює окремі важкі для розуміння вислови.

• Праця в малих групах. Учасники спільно шукають закінчення речення і записують його на аркуші паперу. (Час праці 8—10 хв.).

• Праця на загальному форумі. Катехит зачитує початок речення, а представники груп по черзі зачитують свої закінчення. В кінці катехит читає речення, подане у Святому Письмі. Представники груп при­клеюють картки з дописаними закінченнями на великий аркуш паперу, який прикріплюють до дошки. Бажаючі можуть записати у зошити особливо цікаві думки.

Подаємо декілька прикладів незакінчених речень:
Слово сказане вчасно є як...
Неопанована людина є як...
Хто втручається до чужої суперечки, той як би...
Чоловік гнівливий є як...
Лінивий для тих, котрі його послали є тим, чим є
...

З практичного досвіду

Застосувала метод “Незакінчене речення” у різновіковій групі “Оаза дітей Божих”. Спочатку пригадали кілька відомих прислів’їв. Одні діти називали першу частину прислів’я, інші визначали закінчення. Пізніше розмовляли на тему утворення прислів’їв і їх значення та вплив у житті людини. Потім пояснила, що взірцем для наших вчинків у щоденному житті є слова Святого Письма. Відкривши Святе Письмо на Книзі Приповідок кажу, що спробуємо таким самим чином, як раніше, закінчити побудову речення (також пояснюю незрозумілі дітям вирази і слова).

Учнів поділила на 3-особові групи за критерієм віку. Роздала учням підготовлені раніше картки з початками речень із книги Приповідок. Найбільше проблем із закінченням речень мали учні 1—2 класів, проте відповіді учнів 4— 6 класів були вдаліші і змістовніші, ніж декотрих із 8 кл. Під час презентації учні читають написані закінчення і додають біблійні. Подаємо приклади порівнянь учнів різних класів:

  • слово, сказане у відповідний час є як... дощ на суху землю (6, 7 кл.); вода для спраглого (4, 5 кл.); вода для рослин (8 кл.);
  • довіритися підступному (лукавому) у дні недолі, то так, як... залишити розпалене вогнище у лісі (4, 5 кл.); чекати на екзекуції (5 кл.), позичити ошуканцеві гроші (4, 5 кл.); запродати самого себе (5 кл.); довіритись комусь, хто не вміє зберігати таємниці і всім її розповідає (2 кл.);
  • людина, нестримана є як... потік (4, 5 кл.); пожежа (5 кл.); море у час бурі (5, 6 кл.);
  • хто втручається до чужої суперечки, той наче... вклав руку у гніздо бджолине (5 кл.); встромив палець між дверима (4, 5 кл.); сів у автомобіль без гальма (5 кл.); був “п’ятим колесом у возі” (б, 7 кл.); був між молотом і ковадлом (5 кл.);
  • людина сварлива є як... буря (6, 7 кл.); голодний вовк, що бореться за здобич; голосно ревуча машина (8 кл.).

Назад

ОднаКнопка