Людина відповідає Богові

Методи “Лист”, “Незакінчене речення”

• Вступ. Показуючи малюнок телефону, катехит просить, щоб уча­сники в парах попровадили між собою телефонну розмову на будь-яку тему. Після такої забави бажаючі особи розповідають, про що довіда­лися від свого колеги. Діти розуміють, що основою проведення доброї розмови є взаємність зі сторони другої особи.

Катехит пригадує дітям, що Бог промовляє до нас і діти, очевидно, без труднощів можуть розповісти, коли і де зустрічаємося з Божим словом. Бог також очікує нашої відповіді.

Організація праці. Катехит просить приготувати конверт і папір, які діти мали принести на заняття. Далі зачитує Євангеліє з останньої неділі і роздає копії даного тексту. Завдання дітей полягає у написанні листа до Господа, в якому мали б відповісти на слова, які тільки що почули. Зазначає, що цієї відповіді не треба буде зачитувати вголос, хіба будуть бажаючі. Після написання листа вложити його в конверт, заклеїти і приклеїти до зошита. Додає також, що лист можна розпочати словами: “Господи Боже, хочу Тобі сказати...”

Індивідуальна праця. Початок цієї праці для деяких дітей є досить важким, бо хотіли би відповісти на конкретні питання Бога, а в тексті не завжди чітко видно звернення Бога. Катехит індивідуально пояснює, у чому та відповідь має полягати, наголошує на важливості того, про що Богові хочеться розповісти. Ця праця є для дітей важкою, проте катехит може спостерегти, що діти справді усвідомлюють, що Богові можна і потрібно відповідати.

Підсумок: Слова “відповідь Богові”, котрі часто звучать па занятті, не є чимось абстрактним, але домагаються від людини конкретної дії. Учасники занять отримують дуже важливий для людини досвід розмови з Богом.

Організація праці. Катехит ділить учасників на спільноти по 4 особи і повідомляє, що людина може відповісти Богові словами так, як тільки що робили це на уроці учні. Господь очікує, однак, ще інших відповідей.

Праця в малих групах. Катехит просить, щоб у групах (на роз­ даних картках) закінчили речення: “Людина відповідає Богові, коли...” На цьому етапі можна впровадити елемент змагань, за якнайбільше закінчень, що додатково мобілізує зусилля учнів на пошук відповідей.

Праця на загальному форумі. На закінчення заняття представники груп зачитують результати своєї праці і вибирають найкраще речення.

Підсумок. Оскільки відповідь Богові словом і ділом є не завжди легкою, то у молитві просимо про допомогу у виконанні цього завдання.

Назад

ОднаКнопка