Лист

Суть цього методу полягає в написанні учасниками листа в імені вказаної особи у зв’язку з конкретною подією (вихідним може бути євангельський текст, або ж якась історія — видумана чи правдива).

Допоміжні матеріали: папір, ручки.

• Організація праці. Катехит ділить учасників на групи по 3—5 осіб та розповідає історію на тему прощення. Це може бути правдива або вигадана історія негідної поведінки однієї особи по відношенню до іншої: обмова, неправдиве свідчення, тощо. Драматичне забарвлення
історії і пропозиція катехита уявити себе на місці покривдженої особи створюють підґрунтя для виконання завдання.

Праця в групах. Учасники пишуть лист до особи, що завдала кривди, у якому висловлюють усі свої емоції і почуття (час 15 хв.).

По закінченні праці катехит просить учасників вписати на місці адресата своє ім’я і щойно тоді запитує, чи вони особисто хотіли б отримати подібного листа.

Праця на загальному форумі. Катехит і учасники можуть об­мінюватись запитаннями, щоб поглибити розуміння проблеми.

Підсумок. Катехит підводить підсумок, вказуючи на правдиву християнську поставу.

Примітка: Можливий інший варіант застосування цього методу на основі Євангелія Лк. 19, 1—10. Учасники пишуть лист від імені Закхея до приятеля-митаря, в якому описують зустріч з Ісусом і те, що сталося пізніше.

Назад

ОднаКнопка