Лакмусовий папір

Цей метод застосовується для опрацювання певного тексту. Так як лакмусовий папір фарбується під впливом деяких хімічних реак­тивів, так і вибрані частини тексту мають бути позначені відповідним кольором.

Допоміжні матеріали: картки з вибраним текстом, наприклад, біблійним (для кожної групи), кольорові олівці, великий аркуш цупкого паперу, клей. Опис цього методу зроблено на підставі тексту Архиєрейської молитви Ісуса Христа (Йо. 17, 1—26).

Організація праці. Катехит ділить учасників на три великі групи. Кожна група має знайти відповідний текст і позначити його певним
кольором:

І група — уривки тексту, що стосуються Бога Отця (синім кольором);
ІІ група — уривки тексту, що стосуються Ісуса Христа (червоним кольором);
ІІІ група — уривки тексту, що стосуються учнів Ісуса (зеленим кольором).

Картки з текстом мають замальовуватися відповідним кольором, коли вказаний у завданні зміст буде віднайдено. Час праці 8—10 хв.

Праця в малих групах. Групи читають текст і зазначають віднайдені уривки тексту відповідним кольором.

Організація праці. Катехит ставить наступне завдання для груп: на підставі зазначеного тексту сформулювати три найважливіші інформації:

І група — про Бога-Отця,
ІІ група — про Ісуса Христа,
ІІІ група — про учнів Ісуса.

Праця на спільній зустрічі. Представники груп зачитують результати праці в групі. Після закінчення презентації, картки з зафарбованим текстом наклеюють на великий аркуш паперу і прикріплюють на стіні. Можна запропонувати учням ще раз переглянути результати праці зблизька.

Підсумок. Катехит підводить підсумок і наголошує на найважливіших ідеях Архиєрейської молитви Ісуса Христа.

Назад

ОднаКнопка