Імпровізована сценка

Даний метод покажемо на прикладі притчі про милосердного самарянина.

Допоміжні матеріали: картки з текстом (Лк. 10, 30—35).

Організація праці. Катехит ділить всіх учасників на 4 групи по 5—8 осіб. Робить впровадження в тематику праці і зачитує притчу (Лк. 10, 30—35) без контексту. Дві групи отримують наступне завдання: “Пройшло 5 років від описаної події. Як могла би виглядати зустріч цього чоловіка, побитого розбійниками, зі священиком, котрий обминув його? Де вони могли б зустрітися? За яких обставин? Хто був би присутній при цій зустрічі? Як вона закінчилась би? Створіть сценарій такої зустрічі. Ваші думки представте на загальний форум у вигляді сценки”.

Для двох наступних груп завдання є подібне, але з тією різницею, що вони мають представити зустріч через кілька років побитого і ограбованого юдея із самарянином. Цим групам потрібно пам’ятати про те, що жиди погорджували самарянами, бо вважали їх гіршими від себе і не підтримували з ними знайомств. На приготування сценок дається 10—15 хв.

Праця в малих групах. Учасники готують сценарій, обгово­рюють його перебіг; складають діалоги, розподіляють ролі. У сценці може брати участь ціла група або кілька осіб.

Праця на загальному форумі. Кожна група представляє свої версії можливої зустрічі героїв притчі. Після представлення йде обгово­рення побачених сценок. Можна запитати учасників, як вони почувалися в ролі біблійних персонажів, а далі перейти до обговорення вчинків окре­мих персонажів.

Підсумок. Катехит впорядковує цю розмову і виводить підсумок. На закінчення праці можна ще раз перечитати притчу, але на цей раз з
контекстом (Лк. 10, 29—37). Можна сподіватися, що після такого “вход­ження в роль” ця притча набуде для учасників зустрічі особливого
значення.

Примітка. Презентація сценок на загальному форумі може мати і такі два варіанти. Перший з них — це “радіо”. Група використовує тільки голос, без рухів і жестів. Глядачі можуть закрити очі і уявити собі, що вони слухають радіо. Варіант другий це “пантоміма”. Учасники представляють свою працю через жести і міміку.

Назад

ОднаКнопка