Чи Заповіді не обмежують мене?

Метод “Сонечко”

Метою катехизи є показати винятковість, особливість Декалогу серед інших законів, які формують і внормовують вчинки людини.

• Вступ. Багато разів (навіть протягом одного дня) зустрічаємося з чіткими наказами і заборонами, які ставлять нам інші люди: родичі, вчителі, священики, міліція, лікарі, друзі. Вони стосуються різних аспек­тів, різних вчинків. Наприклад: “Одягни шапку!” “Не крутися!” “Не сиди довго вночі”, “Не підеш на дискотеку!” “Це не є товариство для тебе”, “Не топчи траву!” В який спосіб реагуємо на накази і заборони, які дають родичі і вчителі? Які можуть бути реакції?

Після постановки цих питань просимо учнів застановитися хвилинку над відповіддю.

• Активізація. Роздаємо карточки по 3—4 для кожної особи, на яких учні мають написати у формі гасла свої реакції на заборони і накази (5 хв.). Далі дві особи збирають карточки і сортують їх за темами (дос­татньо поділити на реакцію позитивну і негативну) і викладають “сонечко”, яке окремими проміннями буде засвідчувати однотипні реакції на заборони і накази. На закінчення учні, пройшовши довкола “сонечка”, знайомляться із суттю написів на картках.

• Підсумок. Залежно від того, які реакції переважають у нашому “сонечку”, катехит дає коментар до праці учнів. Він може бути таким:

Накази і заборони часто викликають у нас опір. Протестуємо, хоч на виникає з них для нас жодної кривди — хіба що єдине — не можемо робити те, що нам хочеться. Наші ж бажання можуть звести нас на такі манівці, що важко й передбачити. Щоб цього не сталося, маємо Заповіді Божі як пересторогу.

Отже, Заповіді Божі не є тільки наказами чи заборонами. Вони обороняють те, що добре, шляхетне, гарне (наприклад: правду, чесність, любов, єдність родини, повагу до людського життя). Заборони і накази, які є в них, подібні до знаку STOP, що охороняє перед небезпекою, до червоного світла на перехресті, який встановлює порядок руху. Легковаження такою забороною грозить катастрофою.

Катехит підкреслює, що Святе Письмо є Божим Словом, а про Декалог читаємо, що сам Бог виписав його своїм “пальцем-перстом” на кам’яних таблицях (Вих. 31, 18). В цьому випадку не потрібно жодних додатків, які виникали б з потреб часу, особливих обставин — це слова, які походять прямо від Творця і завжди без найменших змін є актуаль­ними. Св. Іриней говорив так: “Від початку світу Господь закорінив в серцях людей засади природного права. Потім обмежився до їх нага­дування. Це був Декалог”.

З практичного досвіду

Вже на початку заняття видно, що учні зацікавлено слухають, коли говориться про накази і заборони, бо такі речі молоді люди дуже сильно переживають і вдома, і в школі.

Активізація — записування реакцій на карточках — проходить спокійно і досить справно. Деякі учні просять додаткові карточки. Можна застосувати різні кольори карточок: позитивні реакції — написати на білих, негативні — на оранжевих. Це дає добрий зоровий ефект і покращує працю тим, які викладають “сонечко”. В центрі “сонечка” є круг з картону з написом: “Накази і заборони”. Посеред гасел, написаних на карточках, домінують назви негативних реакцій: бунт, безсилля, гнів, образа, плач і тихе нарікання, а навіть, бажання втекти з дому. Позитивні реакції можуть бути такими: зрозуміння, підпорядкування себе, намагання вести спокійну дискусію. Оскільки кожен заповнює, принаймні, три картки, “сонечко” виходить досить наглядне і тому його можна викладати в холі, де є багато місця, і вже там можна продов­жувати заняття, щоб краще ознайомитися з плодами праці учнів. Учні із зацікавленням читають те, що було написано на картках.

Якщо дозволяє час, то висновки можуть бути розширені — напр., про визначення місця Декалогу у Святому Письмі і в традиції Церкви, посилаючись на Катехизм Католицької Церкви.

Примітка: Добре було би, щоб учні, котрі укладають “сонечко”, вже перед катехизою знали, в чому буде полягати їхнє завдання — тоді заняття перебігає швидко, і учасники катехитичних занять не будуть нетерплячими.

Назад

ОднаКнопка