Альтернативні заголовки

Завданням є підібрати заголовки до певних фрагментів тексту.

• Допоміжні матеріали: картки з біблійним текстом для кожної групи, чисті аркуші паперу (А-4), фломастери, великий аркуш паперу, клей

• Організація праці. Катехит ділить учасників на групи по 3—5 чоловік. Зачитує текст, роздає його по групах, і формулює перше зав­дання: записати максимальну кількість нових заголовків вибраного тексту. Вони можуть стосуватися як в цілому вибраного фрагменту, так і будь-якої окремої його частини.

• Праця в малих групах. Учасники пропонують заголовки до тексту і записують їх на чистому аркуші (А-4).

• Організація праці. По закінченні цієї праці катехит ставить на­ступне завдання: з усіх запропонованих заголовків вибрати один най­кращий і підкреслити його фломастером.

• Праця в малих групах. Учасники переглядають усі пропозиції і вибирають найкращий заголовок (тільки один).

• Праця на загальному форумі. Представники груп зачитують усі запропоновані заголовки, а на закінчення — один найкращий. Картки з
заголовками приклеюють до великого аркуша паперу, який прикріп­люють на дошці.

Підсумок. Катехит упорядковує представлений матеріал, підкрес­лює, що для нього є найважливіше у даному тексті, і може запропонувати
свій варіант заголовка.

Примітка: Даний метод можна застосовувати до різних біблійних текстів, до життя святих, до певних розділів катехизму. Наприклад: притча про блудного сина (Лк. 15, 11—32). На її вивчення можна відвести декілька уроків і на одному з них застосувати цей метод. Альтернативні заголовки можуть стосуватися певної частини тексту, але в контексті її цілості.

3 практичного досвіду

Праця за цим методом проходила в 4-особових групах. Вихідним текстом був фрагмент з Євангелія Лк. 15, 11—32. Завданням учасників було написати максимальну кількість альтернативних заголовків до даного тексту. По зачитанні тексту роздала групам ксерокопії тексту притчі. Зауважила, що можна творити назви до вибраних частин притчі, але в контексті її цілості.

Приблизно після 10 хв. групи отримують завдання вибрати той заголовок, який на їх думку є найкращий.

На форумі представники груп зачитували всі записані заголовки, а потім один, який вибрали. Ось кілька прикладів: Життя після життя; А де мама?; Любов починається і закінчується вдома; Триста миль додому; Повернувся з вітром; Оздоровлення; Любов тобі все пробачить; Для чого?; Воскреслий; Історія мого життя.

Картки приклеїли до великого аркуша паперу і до кінця занять вони творили “живе” унаочнення. Назви так дуже подобались учасникам, що важко їм було вибрати одну — найкращу.

Назад

ОднаКнопка