5 із 25

Суть методу полягає на аналізі певного явища, ситуації чи поняття; виявленні його складових частин, виборі найважливіших і утворення з них ієрархії. Він надається до тем, які за своєю природою є складними і багатоаспектними, наприклад: “Що є важливим у житті родини?” Метод  дозволяє школярам зорієнтуватися у системі вартостей, навчає їх вміло відстоювати свої погляди, вести конструктивний діалог і шукати компроміси.

Допоміжні матеріали: попередньо приготовлені картки з переліком вартостей чи характерних ознак, над якими будуть працювати учні; чисті картки і фломастери.

Організація праці. Катехит ділить всіх учасників на групи по 3—4 особи. Кожний учень отримує картку із зазначеним переліком вартостей (25 пунктів). Перше завдання полягає в індивідуальному ознайомленні зі списком. Останні 2 пункти є незаповнені, тому катехит пропонує їх заповнити. Коли це завдання виконає кожен учень, катехит дає наступне завдання і рекомендує, щоб кожен індивідуально вибрав зі списку 5 вартостей, які, на його думку, є найважливішими. Їх потрібно підкреслити на картці і впорядкувати відповідно до важливості. Тоді в групах дискутують над вибраними вартостями і створюють спільний для групи список з п’яти пунктів. Катехит підкреслює, що мова йде не про голосування чи арифметичний вибір тих вартостей, які найчастіше повто­рюються, але про ділову дискусію, яка полягає в аргументуванні підстави індивідуального вибору. Далі просить підготувати спільний список, де поруч з виписаними вартостями має бути поміщена коротка одностайна аргументація групи.

Праця в малих групах. На цьому етапі праці важливим є те, щоб керівник групи слідкував за перебігом праці. Можна сподіватися навіть голосних суперечок. Катехит звертає увагу на потребу слухання і шукання компромісу. Одна із груп може недостатньо перейнятися поставленим завданням. Потрібно тоді заохотити її до активності і попросити поглибити аргументацію (яка в цьому випадку є, переважно, поверхневою).

Праця на форумі. Представники груп зачитують свої пропозиції. По закінченні презентації заповнені картки наклеюють на аркуш ват­ману, а тоді прикріплюють на дошку. Катехит упорядковує зібраний матеріал і групує відповідно до джерел (особисте свідчення, наука Церкви). Може статися така ситуація, що катехитові потрібно буде вносити значні корективи. В такому разі плоди праці учасників потрібно трактувати як матеріал для дальшої праці і не вивішувати їх на дошку.

Примітка: Очевидно, не треба категорично дотримуватись принципу вибору саме п’яти елементів із списку двадцяти п’яти. Можна також не подавати учням готового переліку елементів, а запропонувати створити його під час активної роботи на уроці.

3 практичного досвіду

Темою уроку є любов Ісуса Христа до людей. Після короткого впро­вадження катехит ділить дітей на групи, які отримують завдання пригадати страсті Ісуса Христа і записати їх на аркуші паперу (попе­редньо зачитуємо уривки з Євангелія про страсті Христові). Час праці — 10 хв. Кожна група представляє результати своєї роботи на загальній зустрічі. Ті страсті Христові, про які вже говорила одна з груп, інші не повторюють. Катехит кілька хвилин розмовляє з дітьми про сенс жер­тви Христової. Спільно приходять до висновку, що Ісус був розп’ятий на хресті через велику любов до людей. Катехит закінчує розмову роздумом про любов Ісуса до нас. Далі ставить запитання для ін­дивідуальних роздумів: “Якою є Ісусова любов?” Роздає картки, на яких виписані 23 риси, які можуть характеризувати любов. Два пункти залишає незаповненими, щоб дати дитині можливість вписати власну пропозицію.

Любов Ісуса є:
1. Терпелива
2. Ласкава
3. Покірна
4. Віддана
5. Безмежна
6. Чуйна
7. Милосердна
8. Всепрощаюча
9. Лагідна
10. Вимоглива
11. Вирозуміла
12. Радісна
13. Вразлива
14. Жертовна
15. Життєдайна
16. Довірлива
17. Щира
18. Співчутлива
19. Вірна
20. Турботлива
21. Готова служити
22. Уважна
23. Щедра
24  ...................
25  ...................

Катехит пояснює, що праця полягатиме на індивідуальному виборі п’яти рис з переліку, який мають перед собою. Додає, що можуть вписати свої пропозиції. Вибрані риси мають упорядкувати згідно з їхньою важливістю і пронумерувати: 1, 2, 3, 4, 5. Час роботи — 5 хв.

По закінченні катехит пропонує утворити групи по 5 осіб. Діти можуть створити групу, якщо у них збіглися мінімум по 2 однакові риси. Завданням утворених спільнот є роздуми на тему вибраних ними рис і створення одного спільного переліку найважливіших з них, які окреслюють любов Ісуса Христа. Час для виконання даної праці — 15 хв.

Вибрані риси в більшості випадків співпадають з тими, які діти зазначають під час індивідуальної праці, але з’являються й цілком інші риси. Найгарячіша дискусія виникає при визначенні ієрархії рис. Може статися так, що група не дійде згоди щодо важливості двох рис, тому може поставити їх поряд. По закінченні дискусії групи представляють свою працю, зачитуючи найважливіші риси любові. Після цього пояс­нюють присутнім, чому вибрали саме ці, а не інші риси.

Може бути проведена дискусія щодо питання: навіщо шукати ком­промісів?

Зустріч закінчується молитвою, в якій просимо Господа Бога про те, щоб ми постійно пам’ятали про любов Ісуса і вчилися любові до ближнього.

Назад

ОднаКнопка