Вертеп Студентського Братства Львівської Політехніки (1996)

Взято з: http://mdzbarazh.at.ua

Дійові особи (12)

Звіздар
Ангел 1
Ангел 2
Пастух 1
Пастух 2
Царь 1
Царь 2
Царь 3
Жид
Ірод
Чорт
Смерть

Коляда “На дворi чорна хмара...” або “Вашого двора не минаємо...”

Звiздар:   
Добрий вечiр,господарi,
Мир i щастя в хату.

Ангел 1:   
Над Вертепом зiрка сяє,
Де син Божий спочиває,
Що з небес прийшов до нас,
Благовiстя нам приносить,
Всьому свiтовi голосить,
Що настане добрий час.

Ангел 2:   
Радуйтеся добрi люди,
Та збирайтеся зiвсюди,
До Вертепу повернiться,
Сину Божому вклонiться.

Пастух 1:   
Приймiте нас добрi люди до своєї хати,
Бо прийдеться у дорозi марно замерзати.

Пастух 2:   
Iдемо ми в Вифлеєм Богу помолитись,
Iдемо ми Iсусовi до землi вклонитись.

Коляда “Три славнії царі”

Цар 1:   
Ми — царi зi Сходу, з перської столицi,
Прибули вклонитись нашому Владицi.

Цар 2:   
Нам на Сходi красна й ясна зiрка ся з’явила,
Про народження Месiї весь свiт сповiстила.

Цар 3:   
Тож ми дари всi забрали, йдемо за звiздою,
Щоб всi люди порадiли тою новиною.

Пастух 1:   
Ми теж йдемо за звiздою, за небесною дугою,
З гiр, з лiсiв у Вифлеєм, дар Iсусовi несем.

Цар 1:   
Я взяв золото з собою, думаю придасться,
Бо зiслав на грiшну землю Бог велике щастя.

Цар 2:   
А я ладан взяв з собою, щоб народ був з ладом.

Цар 3:   
А я миро, бо без миру нема добра людям.

Коляда “Нова радiсть стала”

Жид:  
Добрий вечiр, господарi, хто вас тут вiтає
(до колядникiв)
Чого розкричались,
Слова вашi — то пусте,
Головне — то грошi,
В кого грошi — той закон,
I премудрий Соломон,
Як до мене ви б зайшли,
То бiди б не знали
В мене вiдро самогонки,
Випив — крутяться свiти
Можна в корчмi добре сiсти,
Можна смачний обiд з’їсти,
Маю курки, маю булки,
Маю пиво, маю мило,
Ну купуйте, в мене живо!

Пастух 1:   
Забирайся жиде з хати, бо торгу не буде,
Зараз хочуть св’яткувати усi чеснi люди.

Жид:   
Коли грошей забракує, то вам Мошко заборгує.

Пастух 2:   
Виганяйте жида з хати, ми не хочем торгувати

Жид:   
Що воно у свiтi дiє, Мошко нiц не розумiє.

Пастух 1:   
Досить лиха ти надiяв, зло в народi ти посiяв,
Вiддавна робив ти лихо, а тепер сиди вже тихо.

Жид:   
Ой, то ви так помудрiли, треба щоб ви подурiли,
Щоб вам циган конi вкрав,
Щоб у найми ви пiшли,
Щоб вас чорт у пекло взяв.

Чорт:   
Хто мене тут споминає,
I в св’ята не забуває,
Там де бiйки, сварки, крики,
Грають там мої музики,
Там де рiзнi шахраї, там товаришi мої
А де всякi чарiвницi, там мої рiднi сестрицi,
За те й iм’я таке маю, чортом мене називають,
Добре, жиде, ти мiй милий, треба так робити,
Я поможу тобi в свiтi дуже добре жити.

Пастух 2:   
Поможи Боже позбутися тої нечистi!!!

Ангел 1:   
Мир вам браття мої милi,
Тут слабi пекельнi сили.
Нiчого ся не лякайте,
Тiльки вiру в Бога майте
А хто Бога споминає,
То там мiсця чорт не має,
Бог мене сюди послав,
Щоб я вас охороняв,
Стерiг в хатi i на полi,
Вiд усякої недолi.

Жид:   
Чуєш, що воно сказало?

Чорт:   
Не журися, любий свате,
Буду я людей цькувати,
Щоб на нашу йшли дорогу,
Менше щоб молились Богу,
Один одного щоб били,
I горiлку добре пили.

Ангел 2:   
Геть звiдси, нечиста сила!

Жид:   
Я вам свого не прощу
Про все Iроду скажу
(Про все Iроду “настучу”)

Заходить Iрод:   
Звiдки йдете, куди путь?

Цар 1:   
Йдемо ми з Востоку, аж до Вифлеєму,
Щоб принести щирi дари синовi Божому.

Цар 2:   
Йдемо ми вклонитись Божому дитятi,
Ми будемо на вiк-вiку його царем звати.

Iрод:   
От чого ви всi зiйшлися до цiєї хати,
Ви тут певно нарадились, де його сховати.
Гей вояки! Гей сторожа!
Зараз хату обшукати, усiх дiтей повбивати!

(Кличе смерть)

Гей смерте! Смерте моя мила,
Менi служила вiрно ти не раз,
Хай непокiрних кров тече рiкою,
Махни своєю острою косою!

Смерть:   
Тут панове, я з косою,
Нiби кликав хто за мною!
Кого маю я скосити?

Iрод:   
З них нiхто не має жити!
Їх усiх скоси, крiм того
Бога ще скоси малого,
Що сьогоднi народився
i на трон мiй напосiвся.

Смерть:   
Ох, не буде цього, царю,я косою їх не вдарю,
Бо мале дитя в яскинi має владу в свiтi нинi,
Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити!

Iрод:   
Я могучий i багатий, можу добрий викуп дати!
На, ось золото моє, тiльки не коси мене!

Смерть:   
Твою душу мушу взяти, в пекло чортовi вiддати!

(Вбиває Iрода)

Вбiгає чорт

Чорт:   
Будеш кипiти в смолi в пеклi, на днi, в казанi.

Ангел 1:   
Вже добро вiднинi буде,
Щиро Господа вiтайте, своїх дiток научайте.

Ангел 2:   
Шляхом Iрода не йдiть, до Бога ся повернiть,
То вас Бог буде любити, буде вас благословити,
Пошле вам щасливу долю, i у дома, i у полi.

Коляда “Вашого двора не минаємо...”

Пастушки, ангели i зiздар вiншують господаря...

Весь вертеп разом:   
“Христос родився!”

Коляда:   
Рай же розвивсь...
У Вифлеємi нинi новина...
Бог ся раждає...
Бог предвiчний...

Назад

ОднаКнопка