Передмова

Як скульптор із глини формує постать мистецького твору, так священик і катехит, працею не менше мистецькою, у м’якому воску дитячої душі виробляють образ і подобу самого Ісуса Христа. Вони неначе малюють Христову ікону й, очевидно, чим більше в цю роботу вкладають вміння, мистецького знання ... чим більше в цю роботу вкладають своєї молитви і жертви, тим вищим і ліпшим виходить мис­тецький твір їх рук”

Митрополит Андрей
(Див. Катехитичний Правильник, с. 76)

Дорогі катехити, вчителі християнської етики, провідники молодіжних християнських рухів та вихователі! Наше з Вами покликання виховувати серце людини, створеної на образ і подобу Божу, вимагає від нас постійної чуйності на потреби тих, кому звіщаємо слово Боже, кого навчаємо і виховуємо у вірі, кого впроваджуємо, підтримуємо та супроводжуємо в пошуках християнських цінностей. Це завдання вимагає святості, вміння та творчої відповідальності, щоб передати глибокі правди віри у доступний спосіб. Йдучи назустріч Вашим потребам, Катехитична Комісія пропонує збірник активних методів катехизи.

Метою та завданням цього видання є допомога всім тим, хто покликаний до катехизації, викладання християнської етики та провадження різних зустрічей виховного характеру.

Активні методи не є ціллю самі в собі. Вони допомагають нам осяг­нути мету, яку ставимо перед темою зустрічі, спонукують до пошуку істини; допомагають глибше пережити особисто та спільно те, що вивчаємо; створюють дружню атмосферу взаєморозуміння та відкритість до спілкування, ділення; уможливлюють виявлення талантів та сприяють зростові особистостей. Однак, активні методи не можуть замінити сумлінну, відповідальну і творчу підготовку до лекцій, підбір матеріалу, а зокрема молитву, жертву та любов, про що постійно наголошував у своїх науках до катехитів Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький.

В цьому виданні подаємо активні методи згідно з їх класифікацією: дискусійні методи, методи творчого мислення та застосування цих методів.

Кілька практичних порад і вказівок для тих, хто буде користуватися цими активними методами:
• Знати добре послідовність дій вибраного методу;
• Мати чітко сформульовану мету, яку хочемо осягнути, а вибраний метод має допомогти в її досягненні;
• Підготувати необхідний матеріал для проведення заняття;
• Ознайомити учасників з їхнім завданням;
• Дотримуватися послідовності і визначеного часу для кожного завдання;
• Створити атмосферу, яка уможливлює активну участь всіх учасників;
• Вміти спостерігати за групою, її участю та взаємовідношеннями;
• Спостерігати за мовними висловами, жестами та мімікою під час вправи;
• Дати нагоду всім висловити свою думку, поділитися нею з іншими;
• Вміти оцінити почуття та поведінку кожного учасника;
• Підвести підсумки;
• Бути відкритим до запитань.

Патріарша катехитична комісія вдячна всім тим, хто спричинився до видання цього збірника. Висловлюємо щиру подяку нашим друзям з товариства KLANZA, які радо діляться своїми напрацюваннями та досвідом, дозволяють вносити зміни в текст, доповнювати та пристосовувати до наших потреб.

Всі методи, подані в цьому збірнику, були опрацьовані та пережиті учасниками семінарів, які організовувала Патріарша катехитична комісія протягом останніх двох років для відповідальних за катехизацію УГКЦ в Україні.

Хай “любов Бога влита в серця наші Святим Духом” (Рим. 5, 5), який “нове творить все” (Див. Од. 21, 5), вказує нам нові шляхи, засоби та методи, якими можемо дійти до людського серця, щоб через євангелізацію та катехизацію багато людей Бога пізнали, Його полюбили та з’єдналися з Ним.

Тому йдімо до дітей, молоді, батьків з відкритим та палаючим серцем, з святістю життя, відповідальністю, творчістю, вибираючи ті методи, котрі найкраще допоможуть нам з любов’ю та пильністю виконувати наше катехитичне служіння, завжди пам’ятаючи, що в науку катехизму, як навчав Митрополит Андрей, “катехит мусить уложити цілу свою душу і серце... що катехизація мусить бути мистецьким твором” (Катехитичний Правильник, с. 76—77). Отож, любі катехити, вчителі християнської етики, провідники християнських спільнот, вихователі, “будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господньому повсякчасно та знайте, що труд ваш у Господі не марний” (1 Кор. 15, 58).

Львів, 17 квітня 2004 р. Б.

с. Луїза Цюпа, СНДМ
Голова Патріаршої катехитичної комісії

Назад

ОднаКнопка