Буря запитань

Суть методу полягає у підборі питань до вибраного тексту. Важливо є поставити якнайбільше запитань.

Допоміжні матеріали: картки з вибраним текстом для кожної групи. Чисті аркуші паперу (А-4), фломастери, великий аркуш паперу, клей

Організація праці. Катехит ділить учасників на групи по 3—5 осіб і формулює перше завдання: “Поставити до даного тексту якнайбільше запитань”. Питання можуть стосуватись як цілого тексту, так і окремого фрагменту. Зачитує текст і роздає його по групах.

Праця в малих групах. Учасники формулюють якнайбільше запитань і записують їх на чистих аркушах паперу.

Організація праці. Катехит ставить наступне завдання: “Якби ви мали можливість отримати відповідь лише на одне запи­тання, то яке б ви поставили?” Вибране питання (тільки одне) слід зазначити і підкреслити.

Праця в малих групах. Учасники перечитують усі запитання і вибирають лише одне.

Презентація результатів праці в групах. Представники груп зачитують питання, а на закінчення зачитують те одне, яке вибрала група. Картки з запитаннями приклеюють до великого аркуша паперу, який прикріплюють до дошки.

Підсумок. Катехит упорядковує представлений матеріал і пропо­нує своє запитання. Питання, яке появляється у результаті праці групи, можна зробити предметом дискусій.

Примітка: Даний метод можна застосувати до текстів Святого Письма, катехизму чи життя святих. Важливо, щоб текст був підібраний згідно з віковими особливостями учнів.

З практичного досвіду

За методом “буря запитань” молодь працювала над текстом притчі про загублену вівцю. В групах було по 4 особи. Мали до цього фрагменту поставити якнайбільше запитань. Після зачитання тексту діти запи­сують свої думки. Через 10 хв. праці у групах вони мають вибрати тільки одне вибране запитання. Тоді на загальному форумі всі групи зачитують свої питання, вкінці вказуючи одне, вибране. Ось приклади деяких запитань:
— Чому Пастир не покарав загублену вівцю?
— Хто не потребує навернення?
— Чому один є кращий від 99?
— Чому вівця відлучилась?
— Чому Пастир залишив вівці і ризикує заради однієї?
— Чим Пастир годує своїх овець?

Картки з пропозиціями запитань наклеюються па папір і вивішуються як витвір спільної праці в групі. Певні труднощі з’явились при формулюванні питань, які не стосувались безпосередньо тексту. Молоді важко було складати абстрактні питання і пояснити вибраний біблійний фрагмент. На закінчення пояснюю зміст фрагменту про загублену вівцю і запрошую до поділу своїми пережиттями, досвідченнями зустрічі з Господом Богом, з іншими особами, учасниками спільної праці.

Назад

ОднаКнопка