Тема 1. Світ, в якому я живу (Краса і гріх)

Тексти: Втор. З0, 15—21 (зранку), Йо. 3, 16—21.

Вступ до теми

Запропонувати тему можна під час прогулянки, поручивши кожному завдання:

— зауважити щось захоплююче і поділитися з друзями;
— знайти щось гарне, красиве і подарувати іншій людині.

Реалізація теми

У часі розмови слід звернути увагу на те, що є в цьому світі:

— неодухотворена матерія,
— рослини,
— тварини,
— людина,
— ангели (духовні сотворіння).

У розмові дуже важливо заторкнути суспільство (інших лю­дей), його цінності, правила, конфлікти і те, як їх вирішувати. З різних поглядів (напр.: мода, ЗМІ, молодіжні групи...) можуть бути розглянуті:

— сім’я і мої батьки,
— друзі,
— школа,
— Церква,
— секти...

Під час зустрічі в групах варто задуматися над такими запи­таннями:

— Кого я слухаю? Кому довіряю? Хто є для мене авторитетом? Чому?
— Хто насправді вчить мене жити?
— Що би я хотів змінити у моєму ставленні до авторитетів?

Я зрозумів, що:

— Бог сотворив мене з любові;
— творіння — перший засіб пізнання Бога;
— треба слухати, що Бог говорить нам через пророків, особливо, якщо я занурений у віртуальний світ.

Назад

ОднаКнопка