Вступ

Ісус навчав народ притчами, і кожен, хто їх слухав, не залишався бай­дужим. Такий же подив, зворушення та піднесення від притч відчуваємо і сьогодні. Таємниця переконуючої сили притч — в їх душі, якою є Христос. Дух Христа пронизує їх і дає життя, робить їх благовістю авторитетною, особистою і життєдайною.

Євангеліє сягає Первісної Церкви, яка, осмислюючи Ісусові притчі, бере з них повчання для християн, висвітлюючи їм глибинне значення притч.

Але і до переказу притч можна звикнути. Коли це трапляється, ми стаємо неуважними, байдужими слухачами, які одним вухом слухають, а другим випускають, і Боже Слово не проникає у нашу свідомість, не запа­лює серце.

Основна мета інсценізації притч — велике бажання позбутися звички лише слухати їх і переповідати, бо через монотонну проповідь, не пов’я­зану з життям, і найкращі християни можуть збайдужіти.

Інсценізація притч є спробою знайти аргументи на користь того, як наука притч може і повинна використовуватися в навчанні Церкви, щоб вона була почута і ввійшла в наші серця, стала частиною нашого життя.

“Так говорить Господь... Ви мої свідки” (Іс. 44, 6.8).

“Ви свідки того (всього)” (Лк. 24, 48).

Ми повинні ширити поміж собою Боже Слово, яке зміцнить наші спіль­ноти і стане Світлом у різних життєвих ситуаціях як для окремої особи, так і для спільноти. Дуже часто в житті ми буваємо безпорадні, нерішучі саме через брак тісного зв’язку, єднання з Божим Словом, через те, що ми не призвичаєні до постійного заглиблення у нього і пошуку відповіді на жит­тєві проблеми у світлі Божого Слова.

Ця скромна праця народилася з великого бажання допомогти людям віднайти Слово Життя, конкретне і актуальне, здатне просвітити наш розум і серце, розігріти його, навернути, скерувати на Господні стежки і привести до спасіння, щоб все Писання, надхнене Богом, стало конкрет­ним і дієвим дороговказом для кожного з нас.

Чи актуальним є сьогодні спосіб навчання притчами? Адже кожен метод має відповідати вимогам часу.

Запевняємо Вас, що візуальне пізнання цих притч, заглиблення у них через театральне дійство може принести щедрі плоди. Кожен його учас­ник по-справжньому, глибоко зможе відчути і сприйняти саму притчу.

Назад

ОднаКнопка