Поучення для тих, хто приступає до Святих Таїнств Покаяння (Сповіді) і Євхаристії (Причастя)

Святе Таїнство Покаяння (Сповідь) є особли вою зустріччю заблуканої людини, якою є кожен  з нас, з милосердним Богом, нашим любля чим Батьком.
Для того, щоб глибоко пережити цю зуст річ, потрібно належним чином приготуватися до  неї, виконуючи наступні умови:
1. зробити іспит совісті;
2. збудити в собі жаль за гріхи;
3. постановити поправитися;
4. визнати гріхи перед священиком у сповіді;
5. виконати призначену сповідником покуту.

Назад

ОднаКнопка